مدل کتری - قالبهای رایگان و کدهای جاوا

قالبهای رایگان و کدهای جاوا

مدل کتری

سروران گرامی خواهشمند است قبل از قرار دادن کد در وب تان

کشور مورد نظرتان را به انگلیسی در قسمت مربوط وارد نمائید

تا ساعت با موقعیت شما بطور اتوماتیک تنظیم گردد .

 

در این قسمت  TimeZone=Iran 

 

 

کد