سری اول ساعت ها - قالبهای رایگان و کدهای جاوا

قالبهای رایگان و کدهای جاوا

سری اول ساعت ها

سروران گرامی خواهشمند است قبل از قرار دادن کد در وب تان

کشور مورد نظرتان را به انگلیسی در قسمت مربوط وارد نمائید

تا ساعت با موقعیت شما بطور اتوماتیک تنظیم گردد .

 در این قسمت TimeZone=Iran

 

 

کد

 

کد

 

 

کد

 

 

کد

 

کد

 

 

کد